برای نمایش برنامه چالش، وارد پروفایل خود شوید!

قوانین کسب اعتبار در چالش مونوپی

MonoCoin

واحد ارزش چالش و مسابقه مونوپی ، مونوکوین MonoCoin نام دارد که در چالش ها با روش های زیر می توانید بدست آورید و کلی جایزه از مونوپی بگیرید.

لینک دعوت شما برای ارسال به هم چالشی

چالش مجازی سامر بادی #MonoppyFit

تجربه خود از جلسات چالش را در پایین صفحه بعد از تجربیات دیگران بنویسید….

تجربه خود از جلسات چالش را در پایین صفحه بعد از تجربیات دیگران بنویسید….

برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی ابتدا باید وارد شوید.

فقط حواست باشه مونوکوین رو هر جا خرج کردی دیگه برنمیگرده.

برای مشاهده فرم ثبت نام در قرعه کشی ابتدا باید وارد شوید.

فقط حواست باشه مونوکوین رو هر جا خرج کردی دیگه برنمیگرده.

تجربه خود از جلسات چالش را در پایین صفحه بعد از تجربیات دیگران بنویسید….